XÂY DỰNG LỚP HỌC VỚI CÔNG NGHỆ HYBRID

Giải pháp học tập phù hợp giúp sinh viên nhìn, nghe và hiểu được bài giảng của giáo viên. Với Scribe, học sinh có thể trực tiếp sử dụng bảng trắng trên lớp học.

HIỆU SUẤT VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA AI

Tăng sự tập trung

Scribe được tích hợp trí tuệ nhân tạo phép sinh viên nhìn “xuyên suốt” được bài giảng của giáo viên.

Cải tiến nội dung

Scribe tự động tăng cường màu sắc và độ tương phản của bút màu, giúp văn bản và bản phác thảo dễ đọc hơn.

Phát hiện ghi chú dính

Scribe sử dụng phân đoạn hình ảnh để nhận ra và hiển thị các dạng nội dung khác như ghi chú dán.

LẮP ĐẶT GỌN GÀNG, LINH HOẠT

XÂY DỰNG LỚP HỌC VỚI CÔNG NGHỆ HYBRID

Giải pháp học tập phù hợp giúp sinh viên nhìn, nghe và hiểu được bài giảng của giáo viên. Với Scribe, học sinh có thể trực tiếp sử dụng bảng trắng trên lớp học.