Showing 1–12 of 16 results

Logitech BCC950 All-in-One Webcam and Recorder

6.899.000
Giá đã có VAT Mã SP: 960-000939 Đánh giá: 100 Lượt xem: 100 Trạng thái: Còn hàng Liên hệ tư

Logitech Connect Conference Camera – Small Room & Home office

13.699.000
Đã có VAT Mã SP: 939-001490 Đánh giá: 100 Lượt xem: 100 Trạng thái: Còn hàng Liên hệ tư vấn

LOGITECH GROUP 10M EXTENDED CABLE

3.699.000
Mã SP: 939-001487 Đánh giá: 100 Lượt xem: 100 Trạng thái: Còn hàng LIÊN HỆ TƯ VẤN DÂY DÀI HƠN

Logitech GROUP Video Conferencing System – Medium to Large Rooms

31.499.000
Đã có VAT Mã SP: 960-001054 Đánh giá: 100 Lượt xem: 100 Trạng thái: Còn hàng Liên hệ tư vấn: 

Logitech MeetUp Video Conferencing Camera for Small Meeting Rooms

29.900.000
Đã có VAT Mã SP: LRC01 Đánh giá:  Lượt xem Trạng thái hàng hóa:Gọi tư vấn dự án: ………. (8h-17h)

Logitech Rally Bar – All-in-one Video Conferencing System

120.000.000
Đã có VAT Mã SP: LRC01 Đánh giá:  Lượt xem Trạng thái hàng hóa:Gọi tư vấn dự án: ………. (8h-17h)

Logitech Rally Bar Mini – All-in-one Video Conferencing System

88.000.000
Đã có VAT Mã SP: LRC01 Đánh giá:  Lượt xem Trạng thái hàng hóa:Gọi tư vấn dự án: ………. (8h-17h)

Logitech Rally Camera

54.600.000
Mã SP: 939-001487 Đánh giá: 100 Lượt xem: 100 Trạng thái: Còn hàng LIÊN HỆ TƯ VẤN HIỆU SUẤT TỐI

Logitech Rally Plus

126.500.000
Đã có VAT Mã SP: 960-001224 Đánh giá: 100 Lượt xem: 100 Trạng thái hàng hóa: Liên hệ tư vấn

Logitech Rally System

98.000.000
Đã có VAT Mã SP: 960-001218 Đánh giá: 100 Lượt xem: 100 Trạng thái hàng hóa: Còn hàng Liên hệ

Logitech RoomMate – Computer Equipment for Video Conferencing

Đã có VAT Mã SP: 950-000084 Đánh giá: 100 Lượt xem: 100 Trạng thái: Còn hàng Liên hệ tư vấn

Logitech Screen Share Device – HDMI to Conference PC

10.199.000
Mã SP: 939-001487 Đánh giá: 100 Lượt xem: 100 Trạng thái: Còn hàng LIÊN HỆ TƯ VẤN Screen Share của