PHẦN CỨNG GOOGLE MEET

Các thiết bị đáng tin cậy để làm việc cùng nhau

Thiết bị họp giúp cuộc họp hiệu quả hơn — và mang tính cá nhân hơn

MEETING ROOM KIT

LOGITECH

Logitech Rally Bar for Google Meet - Medium Room Solution

LOGITECH

Logitech Rally Bar Mini - Google Meet - Medium Room Solution

LOGITECH

Logitech Tap - Google Meet - Small Room Bundle

LOGITECH

Logitech Tap - Google Meet - Large Room Bundle

CTL MEET COMPUTE SYSTEM GQE15C

CTL Meet Compute System GQE15C (For Logitech Google Meet Kits)

Holine

+84 978 284 803

Email

sales@az-technology.vn

Hồ Chí Minh

Phường 03, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội

Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Đăng ký nhận chương trình khuyến mãi!