Logitech được EcoVadis xếp hạng trong Top 1% các công ty bền vững nhất